• DZIEŃ CHŁOPAKA

     • 30.09.2023
     • Z okazji Dnia Chłopaka wiele uśmiechów a mało złości, jak najmniej smutków, dużo radości, długich wakacji i moc słodyczy!.

      Tego Wam dzisiaj dziewczyny życzą!

      Dla wszystkich Panów - tych mniejszych i tych nieco większych - najlepsze życzenia z okazji Waszego święta!

      Podziękowania dla Samorządu Uczniowskiego za życzenia i cukierki!

     • NARODOWE CZYTANIE 2023

     • 30.09.2023
     • 28 września 2023 roku Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie na Narodowym Czytaniu!

      Podziękowania składamy wszystkim uczestnikom, a w sposób szczególny naszej reprezentacji: Marcelowi Czubakowi, Wiktorii Kosteckiej, Oliwii Morawskiej, Zuzannie Zielińskiej, Wiktorii Jersak.

      Pani Wioletcie Stradomskiej - Woźniak dziękujemy za stworzenie scenariusza i przygotowanie uczniów do tego wydarzenia!

      Tegoroczną lekturą było "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

      Pani Magdalena Gajowiak, Pani Agnieszka Lipińska i Pani Agata Barbachowska dzielnie wspierały swoich uczniów, nie zabrakło również zasłużonych słów gratulacji!

     • Ekopracownia dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 75 000 zł

     • 14.09.2023
     • Wkrótce w naszej szkole uroczyście otworzymy Ekopracownię OZE pozyskaną w ramach programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Będzie to nowoczesna pracownia wyposażona w mobilne zestawy edukacyjne do prowadzenia eksperymentów związanych z energią odnawialną.

      Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w następujących zagadnieniach:  przeciwdziałanie emisjom, odnawialne źródła energii i niskoemisyjny transport, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarki wodnej.
      W ramach zajęć wykonywane będą  eksperymenty pokazujące, w jaki sposób można pozyskać energię z odnawialnych źródeł (wiatru, słońca, wody) i przekształcić ją w energię wykorzystaną w urządzeniach codziennego użytku oraz prezentujące miejsca, w których można zastosować taką energię. Zakupione materiały i pomoce przyczynią się do zaktywizowania uczniów, rozwinięcia ich kompetencji w zakresie nauk ścisłych, pomogą rozwinąć kreatywność i twórcze myślenie.

     • INFORMACJA

     • 04.09.2023
     • Informujemy, że  rozkłady zajęć na kolejne zjazdy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych są umieszczane na bieżąco w zakładce "Szkoły zaoczne".

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

     • 05.09.2023
     • Zgodnie z tradycją nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczęliśmy mszą świętą sprawowaną w kościele parafialnym w Milejowie. Uroczysta inauguracja roku odbyła się natomiast w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara.

      Oprócz społeczności szkolnej wzięli w niej udział zaproszeni goście: wicestarosta powiatu łęczyńskiego  p. Michał Pelczarski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie p. podpułkownik Piotr Szczepaniuk, p. Jolanta Prokop z Wydziału Promocji  Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie, p. porucznik Michał Kostecki z 2. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Lublinie oraz p. Artur Szybiak - starszy chorąży ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Obecność wyżej wymienionych osób związana była z otwarciem w naszej placówce oddziału przygotowania wojskowego w ramach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego.

      Słowo do przyszłych i obecnych kadetów skierował p. podpułkownik Piotr Szczepaniuk, który odczytał między innymi list ministra obrony narodowej.

      Z kolei dyrektor szkoły p. Magdalena Gajowiak w swoim wystąpieniu podkreśliła różnorodność działań edukacyjno-wychowawczych, które miały miejsce w ubiegłym roku szkolnym, zwróciła uwagę na bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym i wspierającymi nas instytucjami cywilnymi i wojskowymi, a także przekazała życzenia od ministra edukacji i nauki oraz lubelskiego kuratora oświaty.

      Krótka część artystyczna, kończąca uroczystość, została poświęcona upamiętnieniu 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

       

      Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

     • ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO – TEST PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

     • 31.05.2023
     • Warunkiem przyjęcia do Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Milejowie jest dostarczenie wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających wolę przyjęcia do szkoły, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w tej klasie oraz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego – zgody na przystąpienie kandydata do testu próby sprawności fizycznej.

      Orzeczenie wystawia lekarz rodzinny na załączonym druku lub innym.

      WZOR_ORZECZENIA_LEKARSKIEGO_OPW.pdf

      WZOR_OSWIADCZENIA_RODZICA_OPW.pdf

       

      Regulamin przeprowadzenia testu próby sprawności fizycznej 

      w procesie rekrutacji do 

      Oddziału Przygotowania Wojskowego 

      Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

       

      1. Kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

      2. Test próby sprawności fizycznej  zostanie przeprowadzony 16 czerwca 2023 roku od godziny 9:00 na terenie Szkoły.

      3. Kandydaci przystępujący do testu próby sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki lub dresy) oraz obuwie sportowe.

      4. Kandydatów obowiązuje podpisane oświadczenie/zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przeprowadzenie testu. Oświadczenie należy wydrukować lub pobrać z sekretariatu szkoły i przynieść na test próby sprawności fizycznej.

      Prosimy o przybycie 15 min. wcześniej i zabranie ze sobą stroju sportowego oraz podpisanego przez rodziców oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w próbie sprawnościowej.

      Przed próbą sprawnościową należy zapoznać się z opisem prób:

       TEST_PROBY_SPRAWNOSCI_FIZYCZNEJ_OPW.pdf

      Jeżeli kandydat nie będzie mógł wziąć udziału w próbie sprawnościowej w podanym terminie, może przystąpić do niej w terminie dodatkowym, ustalonym z Dyrekcją Szkoły.

      5. Zbiórka kandydatów przystępujących do próby sprawnościowej do OPW w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

      6. Zapisy na testy sprawnościowej będą odbywać się w sekretariacie szkoły w dniu testów sprawnościowych na podstawie przedstawionego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna oraz zaświadczenia lekarskiego.

     • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

     • 26.06.2023
     • 23 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

       

      Dziękujemy Księdzu Pawłowi Serewie za odprawioną Mszę Świętą i piękną homilię.

      Na uroczystości obecny był Pan Michał Pelczarski, wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego, który skierował do dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów słowa skierowane przez Pana Krzysztofa Niewiadomskiego, starostę łęczyńskiego. Dziękujemy za obecność i ciepłe słowa.

       

      Uczniowie 3 klasy Branżowej Szkoły I stopnia po raz ostatni dzisiaj przekroczyli próg szkoły, otrzymując świadectwa ukończenia szkoły. Dziękujemy Pani Iwonie Debale, wychowawczyni klasy, za trud i wysiłek włożony w pracę wychowawczą.

      Naszym absolwentom życzymy dobrego startu na nowy etap nauki lub pracy!

       

      Pani Magdalena Gajowiak, dyrektor szkoły, wręczyła wspólnie z wychowawcami świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz za aktywność na rzecz szkoły oraz wysoką frekwencję. Wśród wyróżnionych byli m.in. przyszli stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Starosty Łęczyńskiego i członka Zarządu Powiatu Łęczyńskiego: Liwia Motyl, Weronika Bernacka, Wiktoria Kostecka, Oliwia Morawska, Zuzanna Zielińska, Damian Grabowiecki.

       

      Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom i wychowawcom za trud wychowawczy i pracę z uczniami. Życzyła wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

       

      Dziękujemy za krótką część artystyczna przygotowaną przez Panie Anetę Krawczyk - Sowę i Milenę Brygałę oraz uczniom: Zuzannie, Klaudii, Joannie, Amelii oraz Kacprowi i Mateuszowi.

       

      Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

     • „START EASY PHASE II FINAL CONFERENCE”

     • 14.06.2023
     • 13 czerwca 2023 roku przedstawiciele naszej szkoły mieli przyjemność uczestniczyć w międzynarodowym wydarzeniu pt. „Start Easy Phase II Final Conference” zorganizowanym przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny.

      W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki Republiki Łotewskiej, rządu Katalonii, Miasta Metropolitalnego Bolonii, Litewskiego Centrum Innowacji, Rady Gospodarczej Flandrii Wschodniej oraz Agencji Rozwoju Mazowsza.

      Celem wydarzenia było podsumowanie współpracy konsorcjum projektu Start Easy - europejskich partnerów na rzecz wymiany doświadczeń, nowych instrumentów, przedsięwzięć i polityk publicznych w kierunku tworzenia sprzyjającego klimatu dla biznesu, w szczególności na wczesnych etapach jego rozwoju.

      Omówione zostały rezultaty podejmowanych działań w tym pilotażu programu, w którym wzięliśmy udział - Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra. Nasze uczennice Oliwia Morawska i Joanna Gajowiak, pod opieką pani Agaty Barbachowskiej, mogły podzielić się swoimi wrażeniami z projektu w języku angielskim.

      Gratulujemy!

     • „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY”

     • 06.06.2023
     • 5 czerwca 2023 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Celem projektu jest stworzenie przyjaznych miejsc dla uczniów do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych, kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

      Pani Agnieszka Lipińska, wicedyrektor Szkoły, odebrała voucher na rozwój ekopracowni z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii,  prace remontowe oraz wyposażenie pracowni.

      Nasze „zielone serce szkoły” będzie w sali nr 35.

      Uczestnicy Konkursu zobowiązani byli do przedstawienia kreatywnych działań podejmowanych w szkole na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz scenariusza wykorzystania planowanych do utworzenia w ramach Konkursu ekopracowni/sal edukacyjnych: przyrodniczych lub dotyczących odnawialnych źródeł energii wraz z opisem zasięgu społecznego podejmowanych działań.

      Dziękujemy uczniom, którzy przygotowali film konkursowy oraz nauczycielom zaangażowanym w realizację zadań projektu: Pani Maryli Dziki, Pani Annie Czubackiej oraz Pani Teresie Zgolińskiej.

      Dziękujemy!

     • 80 LAT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MILEJOWIE

     • 03.06.2023
     • 29 maja 2023 roku odbył się Jubileusz 80-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Milejowie.

      Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele w Milejowie, po której nastąpiła część oficjalna i artystyczna wydarzenia.

      Dziękujemy Kapłanom za dar Mszy Świętej w intencji społeczności szkolnej. Wyrażamy wdzięczność za obecność Księdzu profesorowi Wiesławowi Przyczynie z Krakowa i Księdzu Andrzejowi Juźko, Dziekanowi Dekanatu Lubartowskiego oraz Księdzu Marcinowi Szymańczukowi z Lublina, absolwentowi naszej Szkoły a także Księdzu Andrzejowi Sulowskiemu, gospodarzowi milejowskiej parafii, którzy uroczyście świętowali z nami Jubileusz.

      Podziękowania składamy Księdzu Pawłowi Serewie za przygotowanie obsługi liturgicznej Mszy Świętej. Wyrażamy wdzięczność Panu Andrzejowi Gdańskiemu, organiście, za uroczystą oprawę Eucharystii a Pani Agnieszce Ciołek, pracownikowi administracji i Sylwii Piechocie, uczennicy ZS nr 2 w Milejowie za czytanie i modlitwę wiernych.

      Wśród zaproszonych na Jubileusz 80-lecia gości pojawiła się Pani Joanna Barańska, wnuczka Natalii Nekraszowej, założycielki LO w Milejowie. Dziękujemy za obecność, piękne wspomnienia i wspólne świętowanie!

      Wyrażamy wdzięczność za obecność i wspólne świętowanie Jubileuszu 80-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Milejowie wszystkim Gościom: Pan Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pan Tomasz Sonntag, Zastępca Dyrektora Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki, Pani Elżbieta Denejko, Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego w Lubelskim Kuratorium Oświaty, Pani Urszula Gralewska, starszy wizytator w Lubelskim Kuratorium Oświaty, Ksiądz prof. Wiesław Przyczyna, Członek Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Ksiądz Andrzej Juźko, Dziekan Dekanatu Lubartowskiego, Ks. Andrzej Sulowski, Wicedziekan Dekanatu Łęczyńskiego, Ksiądz Marcin Szymańczuk, absolwent naszej Szkoły, Pan Krzysztof Niewiadomski, Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Pan Michał Pelczarski, Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego, Pan Piotr Rybak, Członek Zarządu Powiatu Łęczyńskiego, Pani Wioletta Wachewicz, Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego, Pani Patrycja Miazio, Skarbnik Powiatu Łęczyńskiego, Pani Joanna Barańska, wnuczka Natalii Nekraszowej, założycielki LO w Milejowie, Pan ppłk dr inż. Andrzej Truskowski, prorektor ds. kształcenia w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Pan dr hab. Adam Wetoszka, profesor w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Pan płk dr inż. Adam Rurak, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, płk Jerzy Flis, Szef Osrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz Pan ppłk Tomasz Kanaszewski a także Pan por. Łukasz Wit i Pan ppor. Andrzej Dyczewski reprezentujący Dowódcę 2 LOBT, Pan st. chor. Artur Szybiak ze Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, Pan prof. Bernard Staniec z UMCS, Pan Roman Hrynkiewicz, Prezes Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach, Pani Anna Koch, wiceprezes Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach, Pan Grzegorz Osajkowki, dyrektor Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach, oddział Milejów, Pan Przemysław Bartkowiak, dyrektor ZPOW Milejów Dawtona, Pan sztabowy aspirant Szczepan Bernecki, Pani Irena Wasil i Pan Dariusz Szafranek,Dyrektorzy Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w poprzednich latach,Pani Krystyna Matuszkiewicz, Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w poprzednich latach, Pani Ewa Sawic, Pani Elżbieta Machrowska, Pan Janusz Grabiński - emerytowani nauczyciele w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Pani Dorota Makara, Pani Ewa Siegieda, Pani Monika Kryk, Pani Joanna Puła, Pani Wioleta Olender, Pani Marta Kociuba, Naczelnicy wydziałów w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Pani Katarzyna Lutruk i Pani Monika Chmiel, pracownicy Wydziału Obsługi Szkół i Placówek oraz Pani Marzanna Sych, Pani Alicja Ciepielewska - Kot, Pani Jolanta Wójcik, Pani Monika Olejnik, Pani Joanna Kozak, Pan Karol Legieć, Pani Agnieszka Kałkucka, Pan Tomasz Burak, Pani Maria Jarmuł Snopek, Pani Ewa Stefańska, Pani Dorota Zając, Pan Arkadiusz Dębała, Pan Grzegorz Lendzion, Pani Magdalena Majewska, Pan Dariusz Szafranek, Pan Zbigniew Drzewiecki, Pan Dariusz Szafranek, Pani Marlena Samborska, Pani Karolina Unilicka, Pani Agnieszka Korzeniewska, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z Powiatu Łęczyńskiego i Świdnickiego, Pani Magdalena Mikołajewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pani dr Monika Bogusz, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, Pani Mariola Matjaszczyk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie, Pani Dominika Konecka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie, Pani Danuta Grzechnik, Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Pani Elżbieta Brodzik, Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie, Pani Justyna Sawicka, Dyrektor Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Jaszczowie, Pani Iwona Sawicka, Dyrektor Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie, Pani Beata Niewiadomska, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Milejowie, Pani Dominika Lewandowska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej, Pani Katarzyna Łoś, Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej, Pani Anna Cieślińska, Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej, Pani Danuta Majdańska, Zastępca Prezesa ZNP, Pan Mirosław Jakima, Komendant Hufca Pracy w Świdniku, Pani Małgorzata Świerka reprezentująca Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łęcznej, Pani Małgorzata Partyka - Nowak, koordynator SCWEW, Pan Mieczysław Gajowiak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Milejowa,Pan Andrzej Zając, Instalatorstwo Elektryczne, reprezentujący pracodawców uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Milejowie, Pani Justyna Jabłońska wraz z przewodniczącymi klasowych rad rodziców, Pan Waldemar Skuratowicz z Krakowa z grona znajomych i przyjaciół prof. Walerego Pisarka a także Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi, Rodzice, Uczniowie i Absolwenci.

      Społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 2 w Milejowie składa podziękowania Panu Lechowi Sprawce, Wojewodzie Lubelskiemu za dyplom uznania dla Liceum Ogólnokształcącego w Milejowie z okazji Jubileuszu, Pani Teresie Misiuk, Lubelskiej Kurator Oświaty, za list gratulacyjny dla Pani Dyrektor Magdaleny Gajowiak oraz całej Społeczności Szkolnej z okazji Jubileuszu LO w Milejowie a także Pani Ewie Dumkiewicz - Sprawce, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta Lublin oraz Pani Elżbiecie Piłce, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łęcznej za skierowane do nas adresy okolicznościowe, które zostały odczytane podczas uroczystości Jubileuszu!

      Dziękujemy wszystkim Gościom za skierowane do nas listy gratulacyjne, za wszystkie ciepłe i życzliwe słowa, za piękne kwiaty i prezenty!

      Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości 80-lecia istnienia LO w Milejowie.

      Część artystyczną przygotowały Pani Wioletta Stradomska - Woźniak i Pani Agata Barbachowska, które wspólnie z uczestnikami, uczniami i absolwentami Szkoły z różnych roczników, zabrały nas w podróż do przeszłości.

      Wzruszającą mowę "Tajne nauczanie, czyli gdzie bije źródło mojej szkoły" wygłosiła Wiktoria Kostecka, uczennica klasy I LO.

      Część artystyczną rozpoczęła Wiktoria Jersak z klasy I LO. Nasi absolwenci w osobach : Pani Anna Świec - Szymańska, Pan Waldemar Szuplewski, Pani Danuta Majdańska, Pan Jakub Żurawski, Pan Andrzej Gański, Pani Karina Mazur, Pan Wiktor Wasil, Pani Wiktoria Wójcik, Pan Stanisław Ostański oraz Pani Anna Dębała przedstawili fragmenty poezji, m.in. Wisławy Szymborskiej, Adama Zagajewskiego, Julii Hartwig, Księdza Jana Twardowskiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Edwarda Stachury, Adama Asnyka i Kazimierza Wierzyńskiego.

      W tle prezentowane były imiona i roczniki recytujących poezję absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Milejowie!

      Wspaniały wystrój tworzyła piękna scenografia. Cudowną dekorację, która nie umknęła niczyjej uwadze, stworzyła na Jubileusz 80-lecia Pani Monika Kociuba.

      Podziękowania składamy prowadzącym uroczystość absolwentom osiemdziesiątego roku szkolnego LO w Milejowie: Klaudii Wójcik i Jakubowi Niedźwiedziowi. O stronę techniczną wydarzenia zadbali: Dominik Pluta i Piotr Mazurek z Technikum Informatycznego.

      Składamy podziękowania wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom, uczniom, absolwentom, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości jubileuszowych Szkoły!

      Prawdziwa zabawa rozpoczęła się o godzinie 12:00 na pikniku wojskowym.

      Piknik wojskowy był pełen atrakcji. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie przeprowadziła pokaz z użyciem bezzałogowego statku powietrznego, co dostarczyło niezapomnianych wrażeń. Nie zabrakło również fotela katapultowego, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem odważnych uczestników.

      Delegacja Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie miała swoje stoiska promocyjne, gdzie można było dowiedzieć się więcej o ich działalności.

      Na miejscu pojawiły się także reprezentanci Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy zaprezentowali pokazy wojskowe, imponując widowni swoimi umiejętnościami.

      W budynku szkoły uczestnicy pikniku mieli okazję skorzystać ze strzelnicy wirtualnej i wziąć udział w warsztatach posługiwania się bronią. Było to fascynujące doświadczenie dla wszystkich zainteresowanych.

      Nie można było również przejść obok poczęstunku, który składał się z aromatycznej grochówki i kiełbasy z grilla. To było doskonałe uzupełnienie intensywnego dnia pełnego atrakcji.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu i przyczynili się do jego sukcesu.

      Dziękujemy za wspólne świętowanie i do zobaczenia na kolejnych jubileuszach!

      Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia!

     • FESTIWAL NAUKOWY „CSI, CZYLI KRYMINALNE ZAGADKI UMCS”

     • 03.06.2023
     • Uczniowie pierwszej klasy biologiczno- chemicznej oraz klasy mundurowej przeżyli dzień pełen wrażeń na miejscu zbrodni, w którym wcielili się w rolę prawdziwych techników kryminalistyki .

      Dwie drużyny próbowały rozwikłać pewną tajemniczą sprawę dotyczącą śmierci niejakiej Justyny Kaszub i przyczyniły się do ujęcia sprawcy.

      Zespoły próbowały rozwiązać zagadkę „morderstwa" na podstawie dowodów zebranych na zainscenizowanym „miejscu zbrodni". Do ich analizy posłużyły im różnorodne metody śledcze, m. in. metody daktyloskopijne, biologiczne oraz chemiczne.

      W zajęciach udział wzięli:

      I grupa - Oliwia Woźniak, Oliwia Szcześniak, Oliwia Domań, Wiktoria Jersak, Magda Grymuza,

      II grupa - Wiktoria Kostecka, Klaudia Łabędź, Zuzanna Zielińska, Karol Andrzejczak, Oliwia Gajos

      oraz Pani Anna Czubacka, nauczyciel chemii a także Pani Katarzyna Konopka - Gęba, nauczyciel współorganizujący kształcenie.

      Wydarzenie zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Chemików "Sherlock".

      Dziękujemy za dzień pełen wrażeń!

     • POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA

     • 03.06.2023
     • 1 czerwca 2023 roku - Powiatowy Dzień Dziecka zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

      Naszą Szkołę reprezentowali: Pani Aneta Krawczyk - Sowa, Pani Milena Brygała , Pani Agnieszka Mutwicka , Pan Jurij Patenko i Pan Marcin Gajowiak oraz Emilia Kościelska, Joanna Dudek, Joanna Gajowiak, Anhelina Kutsyk, Bartosz Karwacki i Szymon Bernecki.

      Dziękujemy za aktywne włączenie się w tę imprezę!

      Gry i zabawy sportowe dla najmłodszych poprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego z naszej Szkoły: Pani Małgorzata Zielińska i Pan Michał Franczak.

      Dziękujemy!

     • III POWIATOWE DYKTANDO IM. PROF. WALEREGO PISARKA

     • 31.05.2023
     • Tegoroczna trzecia edycja Powiatowego Dyktanda im. Profesora Walerego Pisarka zbiegła się z obchodami Jubileuszu 80-lecia Szkoły, co dodatkowo podkreśliło rangę całego przedsięwzięcia. Postać Profesora łączy się bowiem nie tylko z założycielką Szkoły – Natalią Nekraszową, ale także początkami szkolnictwa średniego na terenie Milejowa i Jaszczowa. Tekst dyktanda tradycyjnie przygotował ksiądz profesor Wiesław Przyczyna – wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a wśród piszących znaleźli się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu łęczyńskiego, przedstawiciele placówek oświatowych, jednostek samorządowych, instytucji oraz firm. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Jaszczowie. Poniżej znajduje się lista zwycięzców w trzech kategoriach, którym serdecznie gratulujemy wygranej.

      Kategoria – szkoły podstawowe:

      I miejsce – Gabriela Bombolewska, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku

      II miejsce – Marek Romanowski, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej

      III miejsce -  Maja Jakielaszek, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej

      Kategoria – szkoły ponadpodstawowe:

      I miejsce – Elżbieta Lendzion, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

      II miejsce – Nikola Szafran, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

      III miejsce – Amelia Skrajnowska, Zespół Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie

      Kategoria – dorośli:

      I miejsce –  Sylwia Tabaczewska-Roczon

      II miejsce – Arkadiusz Dębała

      III miejsce – Joanna Pełczyńska

       

      Gratulujemy!

      Zapraszamy za rok!

       

      Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

     • VI WOJEWÓDZKIE ZAWODY STRZELECKIE O NADRODĘ DOWÓDCY 2 LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

     • 31.05.2023
     • 31 maja 2023 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zawodach strzeleckich w Lublinie. Nasza drużyna awansowała do półfinału, który odbędzie się 6 czerwca 2023 roku.

      Drużyna w składzie: Patryk Wójcik, Jakub Kowalski, Bartosz Karwacki oraz Oliwia Kuśmirek. Najlepszym strzelcem z naszej szkoły był Bartosz Karwacki z I klasy mundurowej LO.

      Dziękujemy Panu Robertowi Krakowiakowi za przygotowanie uczniów do zawodów.

      Gratulujemy!

      Życzymy powodzenia i awansu do finału!

     • „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

     • 30.05.2023
     • W ramach Kampanii Społecznej zorganizowanej przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem, 26 maja 2023 roku wręczono nagrody w konkursie plastycznym ,,Razem możemy więcej” .

      Uczniowie naszej szkoły także zdobyli nagrody:

      Anna Kowal - 3 miejsce, wyróżnienia : Joanna Dudek, Sebastian Dudek, Weronika Regec.

      GRATULUJEMY !

     • DZIEŃ OTWARTY POLICJI W ŁĘCZNEJ

     • 17.05.2023
     • 15 maja 2023 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej odbył się dzień otwarty.

      Nasi uczniowie wraz z Panią Anetą Krawczyk – Sowa uczestniczyli w tym wydarzeniu.

      Przybyłą młodzież wraz z opiekunami przywitał mł. insp. Bogdan Stasiak Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej, który między innymi przybliżył historię łęczyńskiej policji. Naczelnicy poszczególnych wydziałów opowiedzieli o specyfice pracy w swoich wydziałach, a także zachęcali do wstąpienia do służby w Policji. Podczas spotkania policjanci przypominali podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówili również zagrożenia występujące w internecie. Apelowali o ostrożność podczas sprzedaży czy zakupów na portalach aukcyjnych. W czasie wydarzenia mundurowi zaprezentowali sprzęt wykorzystywany podczas akcji policyjnych oraz zaprezentowali siedzibę komendy, stanowisko kierowania, siłownię oraz strzelnicę. Młodzież miała okazję dowiedzieć się na czym polega praca technika kryminalistyki i przyjrzeć się w jaki sposób wykonuje się daktyloskopię. Na koniec spotkania zaprezentowano radiowozy policyjne.

     • DZIEŃ KADETA 2023

     • 13.05.2023
     • Wojewódzkie obchody "Dnia Kadeta" odbyły się 12 maja 2023 roku o godz. 11:00 w Lublinie.

      Naszą szkołę na tym wydarzeniu reprezentowali: Klaudia, Ania, Julia, Oliwia, Klaudia i Asia oraz Pan mjr Robert Krakowiak.

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Galeria

    brak danych
  • Logowanie

  • Godziny dzwonków

   Niedziela 01.10.2023