• Święto Szkoły
    • Święto Szkoły

    • 14.03.2023 13:08
    • W dniu 13 października odbyły się coroczne uroczystości Święta Szkoły połączone ze ślubowaniem klas pierwszych oraz Dniem Edukacji Narodowej.W uroczystościach uczestniczyli szefowie misji dyplomatycznych Bolivariańskiej Republiki Wenezueli i Republiki Panamy, wnuczka Natalii Nekrasz p.Joanna Barańska,przedstawicielka Lubelskiego Kuratora Oświaty,przewodnicząca ZW NSZZ "Soldarność",władze Starostwa Powiatowego w Łęcznej ze Starostą Adamem Niwińskim na czele,przedstawiciele Gminy Milejów na czele z Wójtem Tomaszem Surysiem oraz dyrektorzy szkół i instytucji współpracujących ze szkołą.
    • więcej
    • VIII Dzień Papieski
    • VIII Dzień Papieski

    • 14.03.2023 13:07
    • "Jan Paweł II - Wychowawca Młodych"- pod takim hasłem upłyną obchody ósmego Dnia Papieskiego. 11 i 12 października w całej Polsce będą odbywały się koncerty, konferencje naukowe i panele dyskusyjne poświęcone papieskiemu nauczaniu. Podczas Mszy świętych wierni będą modlić się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Ważnym elementem obchodów Dnia Papieskiego jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla utalentowanej młodzieży z najuboższych rodzin. Fundusz stypendialny obejmuje obecnie 2 tysiące młodych uzdolnionych ludzi.
    • więcej
    • Kształtujemy tożsamość krajobrazu
    • Kształtujemy tożsamość krajobrazu

    • 14.03.2023 13:06
    • Informujemy,że Zespół Szkół nr 2 im.Simona Bolivara w Milejowie posiada już własną galerię na stronie Kuratorium Oświaty w w Lublinie w zakładce "Kształtujemy tożsamość krajobrazu".Ogród przyszkolny wykonany wiosną został zgłoszony do oceny w w/w konkursie.We wrześniu komisja konkursowa dokonała wstępnej oceny,zaś wyniki konkursu zostaną przedstawione w listopadzie podczas podsumowania kolejnej edycji.
     Zobacz w/w galerię ze zdjęciami ogrodu
    • więcej
    • VIII BIEG BOLIVARA
    • VIII BIEG BOLIVARA

    • 14.03.2023 13:05
    • Już po raz ósmy wystartowali uczestnicy Biegu Patrona Szkoły. W dniu 03.10.2008 r. udział w tej dorocznej uroczystości wzięło około 280 dzieci i młodzieży z placówek oświatowych terenu powiatu. Organizatorem biegu było Starostwo Powiatowe w Łęcznej, które ufundowało nagrody oraz Zespół Szkół nr 2 im.Simona Bolivara w Milejowie. Koordynatorami działań realizowanych przez szkołę byli: mgr Józef Krauze oraz mgr Janusz Grabiński.Na zakończenie medale oraz dyplomy uczestnikom biegu wręczył Sekretarz Powiatu p. Kazimierz Radko.
     A oto lista zwycięzców biegu w poszczególnych kategoriach..
    • więcej
    • Podsumowanie Alertu Ekologiczno Zdrowotnego
    • Podsumowanie Alertu Ekologiczno Zdrowotnego

    • 14.03.2023 13:04
    • W dniu 30.09 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się zorganizowane z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej podsumowanie etapu powiatowego XX edycji Alertu Ekologiczno Zdrowotnego.Zespół Szkół nr 2 im.Simona Bolivara uzyskał w kategorii szkół pondgimnazjalnych III miejsce. Szkołę w podsumowaniu reprezentował dyrekor szkoły mgr inż. Dariusz Szafranek oraz delegacja młodzieży.
      
    • więcej